Gymnasieskolernes Lærerforening
Ansættelse
   
Vælg din ansættelse
Anciennitet

?

Anciennitet


Angiv hvor mange hele år, du har arbejdet som akademiker efter din kandidateksamen.
Alder
 
Arbejdstid

?

Timer om ugen


Angiv dit ugentlige timetal, hvor fuld tid svarer til 37 t/uge. Har du en ansættelsesbrøk, så omregn til et ugentligt timetal. Fx 1144/1680 svarer til 25 t/uge eller 1040/1924 svarer til 20 t/uge.

Din løn omregnes automatisk til en fuldtidsløn.
Månedsløn
(ekskl. pension og før skat)

?

Månedsløn


Det er vigtigt, at det er en retvisende løn. Hvis du fx har haft orlov uden løn eller fået udbetalt merarbejde el.lign. den seneste måned, så tjek en tidligere lønseddel.

Spørgsmål til din løn?


Tal med din TR eller ring til GL’s sekretariat på

33 29 09 00